การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมระบบการประชุมทางไกล -(conference)

ระหว่างวันที่ 17-18 ณ.ห้องประชุมบำรุง สพม.15 โดยมีตัวแทนครูจากโรงเรียนในสังกัด สพม.15 จำนวน 46 โรง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นายสุธี บุญญะธิติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและกล่าวให้กำลังใจแก่ครูที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ประมวลภาพบรรยากาศการประชุม วันที่ 17

ประมวลภาพบรรยากาศการประชุม วันที่ 18