ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สพฐ.ได้มอบหมายให้ สพม.15 โดยมีนายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 และนายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15 พร้อมคณะกรรมการติดตาม ลงตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 46 โรง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

Leave a Comment