ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-1 … Read more ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

นายสุธี บุญญะธิติ ผอ.สพม.15 พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ เกลี้ … Read more ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมระบบการประชุมทางไกล -(conference)

ระหว่างวันที่ 17-18 ณ.ห้องประชุมบำรุง สพม.15 โดยมีตัวแท … Read more การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมระบบการประชุมทางไกล -(conference)